CENDIS, s. p.

CENDIS, s. p.
LOGO_bez-pozadi-(3).png
 

O nás

Kdo jsme

CENDIS, s.p. je státním podnikem, tedy právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Postavení a právní poměry podniku se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů a ostatními závaznými právními předpisy.
 
Státní podnik CENDIS, s.p. vznikl 15. července 2015 a to transformací státního podniku CIMTO, s.p.. Touto transformací došlo k zásadní změně podnikatelské činnosti státního podniku a de-fakto k vytvoření „nového“ podniku CENDIS, s.p..
 
Funkci zakladatele vykonává u podniku Ministerstvo dopravy České republiky.
 
Výpis z obchodního rejstříku
 

Co děláme

Státní podnik CENDIS, s.p. má kompetence především v následujících oblastech:
  • Organizační, technické a procesní poradenství související s agendami Ministerstva dopravy ČR
  • Zajištění procesů kybernetické bezpečnosti
  • Quality assurance
  • Analytické a auditní služby v oblasti ICT
  • Dodávek SW třetích stran (včetně infrastrukturního SW a podpory a údržby)
  • Dodávek HW třetích stran (včetně síťového HW a podpory a údržby)
  • Bodyshopping vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT
  • Služby provozu, podpory a bezpečnosti IS zahrnující podporu provozu infrastruktury a informačních systémů
 
Státní podnik CENDIS, s.p. se také podílí na přípravě projektů Ministerstva dopravy ČR v oblasti železniční dopravy. Jedná se zejména o projekt pořízení železničních kolejových vozidel pro meziregionální a dálkovou dopravu s využitím prostředků Operačního programu doprava 2 a také na strategickém projektu tarifní integrace.

Statní podnik CENDIS  v současné době neprodává a nepronajímá žádný nepotřebný majetek. Státní podnik CENDIS nevyužívá žádný poradní orgán. Státní podnik CENDIS se připojil k protikorupčnímu programu Ministerstva dopravy ČR.

 
 
 

Vize

Vizí CENDISu, s.p. je stát se kvalitním a spolehlivým dodavatelem ICT služeb Ministerstva dopravy ČR a podřízených organizací a tím i jejich strategickým partnerem při realizaci ICT projektů a provozování vybraných ICT systémů. Obdobně bychom byli rádi stabilním partnerem Ministerstva dopravy ČR při zajišťování služeb u vybraných železničních projektů a souvisejících strategických činností v oblasti veřejné dopravy.
 

Mise

Misí CENDISu, s.p. je být spolehlivým dodavatelem komplexních ICT služeb a partnerem státní správy pro tvorbu a realizaci jednotné ICT strategie Ministerstva dopravy. Chceme se podílet na zvyšování úrovně a efektivity fungování státní správy a spolupracovat na kvalifikovaném rozvoji služeb občanům ČR.
 
 

Veřejné zakázky

Státní podnik CENDIS, s.p. je ve smyslu zákona o veřejných zakázkách veřejným zadavatelem, tedy při zadávání veřejných zakázek postupuje v liteře zákona o veřejných zakázkách.
Profil zadavatele:    https://www.tenderarena.cz/profily/CENDIS
Registr smluv:         zveřejněné smlouvy
 
 

Kontakty

Státní podnik CENDIS, s.p.
ředitel Ing.  Jan CHOVANEC, Ph.D.  (profesní životopis)
Nábřeží nábř. Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00  Praha 1
Tel.: +420 225 131 367
Tel.: +420 225 131 013
E-mail: info@cendis.cz
Datová schránka: txsvfsh
IČ: 00311391
DIČ: CZ00311391
 


Stáhněte si: