Rozpočet MD za rok 2018 - návrh

Rozpočet MD za rok 2018 - návrh
Rozpočty MD

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet bude zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR po přijetí příslušného zákona.

 

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2018 zařazeny:

  • Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
  • Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
  • Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
  • Příspěvky na volitelné programy ESA;
  • Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

 

Vztah kapitoly MD ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2018 je dán souhrnnými ukazateli:


Příjmy celkem 16 676 665 tis. Kč
Výdaje celkem 53 998 011 tis. Kč

v tom:

  • běžné výdaje 17 224 303 tis. Kč
  • kapitálové výdaje 36 773 708 tis. Kč

Podrobnější členění položek rozpočtu MD:

  • Ukazatele kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz příloha
  • Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2018 - viz příloha

Plné znění návrhu rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy - viz přílohaDalší informace o financování dopravní infrastruktury naleznete na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)Stáhněte si:
Zpět na výpis článků