Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2017

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2017
22. 2. 2017 14:24:27Krizové řízení MD

Aktivity Výcvikového střediska Kojetín v roce 2017
Odbor bezpečnostní Ministerstva dopravy pořádá v roce 2017 ve Výcvikovém středisku Kojetín odborné porady a kurzy za účelem zvýšení připravenosti na řešení krizových situací v dopravě při realizaci obnovy narušené dopravní infrastruktury a to zejména v případě narušených nebo zničených mostních objektů. Vlastní příprava se provádí jak pro specialisty z resortu dopravy, tak i mimo něj. Aktivity jsou určené především pro střední a vysoké technické školy změřené na dopravní problematiku, stavební firmy specializované na dopravní infrastrukturu, organizace odpovědné za údržbu a výstavbu dopravní infrastruktury, orgány krizového řízení obcí, krajských úřadů, ministerstev a jiných ústředně správních úřadů, referáty dopravy a silničního hospodářství, specialisty Armády České republiky, organizace zajišťující ochraňování státních hmotných rezerv, projektanty a zhotovitele provizorních mostů.

Cílem výše uvedeného vzdělávání je příprava účastníků podle jejich konkrétního pracovního zařazení v systému hospodářských příprav na krizové stavy tak, aby byli schopni při krizových situacích v železniční a silniční dopravě zabezpečit realizaci opatření, vyplývajících z dokumentů krizového řízení a přispět k plnění úkolů při obnově provozuschopnosti narušené železniční a silniční dopravní infrastruktury, zejména v případě zničení mostních objektů.

Absolventům kurzu je vydáváno osvědčení a diferencované pomůcky o uvedených konstrukcích. Potvrzení o absolvování odborného kurzu ve Výcvikovém středisku Kojetín je nezbytným předpokladem v případě žádosti o komerční zápůjčku materiálů provizorních mostních konstrukcí uložených ve státních hmotných rezerv, uplatňovanou případně ze strany zhotovitele mostních či jiných staveb.
 
 
    
 


Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat