Odborné kurzy Ministerstva dopravy pro rok 2017

Odborné kurzy Ministerstva dopravy pro rok 2017
17. 2. 2017 13:06:30Krizové řízení MD

V roce 2017 se budou konat následující odborné kurzy:
   termín  název
1  15. – 16. 5. 2017  Kurz projektování provizorních mostů
2  22. - 26. 5. 2017  Kurz krizových manažerů v oblasti dopravní
 infrastruktury zaměřený na železniční a silniční mosty
3  29. - 31. 5. 2017  Kurz stavby provizorních mostů ze soupravy typu MMS - Montovaný most silniční a MS - Mostová souprava
4  5. - 9. 6. 2017  Kurz stavby PMS - Pontonová mostová souprava
5  12. - 16. 6. 2017  Kurz stavby pilíře železničního mostního - PIŽMO
6  19 - 23. 6. 2017  Kurz stavby a obnovy železničních mostů typů ŽM určený pro stavební  organizace
7  24. – 28. 7. 2017  Kurz stavby pilíře železničního mostního PIŽMO s využitím pracovního soulodí  PS 50 – určeno pouze pro AČR
8  28.8. - 1. 9. 2017  Kurz stavby a obnovy provizorních železničních a silničních mostů pro Univerzitu Pardubice
9  4. - 8. 9. 2017  Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (1. ročník)
10  11. - 15. 9. 2017  Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (2. ročník)
11  18. - 22. 9. 2017  Kurz stavby Těžké mostové soupravy – TMS (3. ročník)
 
Ad 1) Obsahem kurzu je odborná příprava projektantů v oblasti navrhování a používání materiálů provozních mostů včetně mostního pilíře PIŽMO uložených u Správy státních hmotných rezerv a v provozních zásobách Ředitelství silnic a dálnic ČR spojená s praktickou prohlídkou těchto materiálů. Kurz je určen pro firmy v oblasti projektování mostní dopravní infrastruktury.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 28. dubna 2017


Ad 2) Obsahem kurzu je získání základních znalostí a praktických dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, dále znalostí k rozhodování o použití a navrhování uvedených konstrukcí v krizových situacích, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací. Kurz je primárně určen pro pracovníky krizového řízení a dopravy na KÚ, případně ORP, pro zaměstnance SŽDC, ČD, AČR a SSHR se zaměřením na teoretické řešení krizových situací spojených s narušením dopravní infrastruktury a pro střední management stavebních organizací a specialisty vojenské dopravy AČR, u kterých se předpokládá praktická činnost při řešení krizových situací spojených s obnovou mostů.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 5. května 2017


Ad 3) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Mostové soupravy MS a Montovaného mostu silničního MMS. Kurz je doporučen zejména pro organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, pro pracovníky z krizových pracovišť obcí, krajů, pro subjekty zaměřené na obnovu a údržbu mostních objektů nebo které jsou předurčeny jako dodavatelé nezbytných dodávek krajských úřadů a ORP v systému nouzového hospodářství, pro zaměstnance Ministerstva obrany dopravních a ženijních odborností a specialisty na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 12. května 2017


Ad 4) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů pontonové mostové soupravy PMS a je doporučen pro výcvik ženijních specialistů Ministerstva obrany. Dále se ho mohou zúčastnit organizace zajišťující ochraňování pohotovostních zásob, subjekty používající materiál PMS, specialisté Ministerstva obrany na operační přípravu státního území, studenti civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 19. května 2017


Ad 5) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání jednotlivých prvků mostního pilířového materiálu PIŽMO včetně montážních prostředků, navrhování typizovaných pilířů a zásady montáže a demontáže spojené s praktickým zvládnutím základních technologických postupů. Do kurzu se přednostně zařazují zaměstnanci stavebních organizací, které používají při své činnosti pilířové konstrukce typu PIŽMO.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 29. května 2017


Ad 6) Obsahem kurzu je praktické zvládnutí základních technologických postupů při stavbě zatímního železničního mostu z materiálu PIŽMO a ŽM v krizových situacích, včetně organizace práce v jednotlivých pracovních skupinách s využitím různých technických prostředků. Do kurzu se přednostně zařazují zaměstnanci stavebních organizací, které používají při své činnosti pilířové a mostní konstrukce typu PIŽMO a ŽM.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 2. června 2017


Ad 7) Kurz je určen pouze pro Ministerstvo obrany a je nedílnou součástí systémové přípravy ženijních specialistů k získání teoretického poznání a zvládnutí praktické stavby pilíře železničního mostního PIŽMO na hluboké vodě s využitím pracovního soulodí PS 50. Tento týdenní kurz probíhá na vodním cvičišti Myslejovice.


Ad 8) Tento kurz je vyčleněn pouze pro studenty Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a absolventi tohoto kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti ve stavbě zatímního silničního a železničního mostu s využitím konstrukcí MS, TMS, ŽM a PIŽMO, které jim umožní rozhodování o použití uvedených konstrukcí v krizových situacích a v jednoduchých případech i navrhování, respektive plánování sil a prostředků ke stavbě, včetně provádění hrubých časových kalkulací.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 11. srpna 2017


Ad 9 až 11) Obsahem kurzu je teoretické a praktické poznání materiálů Těžké mostové soupravy TMS a je určen pro subjekty, které ochraňují provizorní silniční mostní konstrukce TMS, zabezpečují plánování jejich použití v krizových situacích, zpracovávají požadavky na jejich nasazení a realizují stavby silničních mostů nebo jsou předurčeni jako dodavatelé nezbytných dodávek KÚ a ORP v systému nouzového hospodářství. Rovněž je doporučen pro zaměstnance Ministerstva obrany s dopravní či ženijní odborností, specialisty zaměřené na operační přípravu státního území, pro studenty civilních a vojenských vysokých škol zaměřených na dopravní problematiku. Tento kurz je rozdělen na 3 samostatné týdenní bloky a podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je účast na všech třech blocích v posledních pěti letech.

Termín pro odeslání přihlášky:  do 18. srpna 2017  (1. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:  do 25. srpna 2017 (2. ročník)
Termín pro odeslání přihlášky:  do 1. září 2017 (3. ročník)


Zájemci o účast ve výše uvedených kurzech mohou obdržet bližší informace na Odboru bezpečnostním Ministerstva dopravy.
Kontaktní osoba:  Mgr. Martina Malinská
tel.:  225 131 261
e-mail:  martina.malinska@mdcr.cz


Organizační pokyny:

Místo konání: Výcvikové středisko Ministerstva dopravy v Kojetíně
Vybavení účastníků: pracovní oděv (obuv a plášť do deště pro případ špatného počasí), rukavice, pracovní obuv, poznámkový sešit, psací a kreslicí potřeby, přezůvky
Doprava: individuální
Ubytování a strava: zajištěno bezplatně v areálu střediska, lůžkoviny a osušky jsou ve výbavě střediska, nutná domácí obuv
Potvrzení účasti: vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky organizačnímu vedoucímu kurzu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním kurzu
Příjezd: z Kojetína po silnici I/47 směr Přerov, 5 m před značkou konec obce odbočte vlevo přes Mlýnský náhon na  místní komunikaci vedoucí k řece Moravě, před mostem před řeku Moravu odbočte vlevo na asfaltovou komunikaci vedoucí ke školicímu středisku
Čas příjezdu: do 11:30h
Odeslání přihlášky: elektronicky na adresy patrik.hochman@rsd.cz a v kopii martina.malinska@mdcr.cz

Organizační vedoucí kurzu:
Patrik Hochman – vedoucí školicího střediska
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Středisko mostních provizorií
Koberská 402
798 07 Brodek u Prostějova
mobil:   725 510 103,
e-mail:  patrik.hochman@rsd.cz


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků