Odborné porady Ministerstva dopravy pro rok 2017

Odborné porady Ministerstva dopravy pro rok 2017
17. 2. 2017 13:55:15Krizové řízení MD

Ministerstvo dopravy v období 2017 – 2018 nabízí Výcvikové středisko v Kojetíně pro organizaci společných pracovních porad Ministerstva dopravy a krajských úřadů s obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Společné pracovní porady Ministerstva dopravy (MD), krajských úřadů (KÚ) a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) budou zaměřené na výměnu zkušeností a vzájemnou koordinaci při zabezpečování hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového plánování na úrovni ústředně správních úřadů, KÚ a ORP v systému hospodářských opatření pro krizové stavy za oblast dopravy.

Zájem o tuto nabídku pro rok 2017 potvrdily Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje a Magistrát Hlavního města Prahy a tyto aktivity budou průběžně realizovány v následujících termínech.

 
  termín název
1  29.3. - 30.3. 2017  porada KÚ – Kraj Vysočina
2  6.4. - 7.4. 2017  porada KÚ -  Magistrát hlavního města Prahy
3  11.4. - 12.4.  2017  porada KÚ – Pardubický kraj
4  20.4. - 21.4. 2017  porada KÚ -  Zlínský kraj
5  24.4. - 25.4. 2017  porada KÚ – Středočeský kraj


Organizační pokyny a pozvánky pro účastníky porad řeší příslušné krajské úřady nebo Magistrát hlavního města Prahy.

V případě zájmu o organizaci společných pracovních porad v průběhu roku 2018 prosíme krajské úřady o kontaktování Odboru bezpečnostního Ministerstva dopravy do konce měsíce září 2017. Předběžná rezervace střediska pro tyto aktivity v roce 2018 zahrnuje období březen a duben.

Kontaktní osoba:       Mgr. Martina Malinská
tel.:                                225 131 261
e-mail:                          martina.malinska@mdcr.cz
 
 

 


Zpět na výpis článků