Aktuality a upozornění

Aktuality a upozornění
Posádky námořních lodí

Důležité oznámení pro profesionální posádky námořních lodí -

dopady Manilské novely úmluvy STCW

S ohledem na změny, které musejí do konce roku 2016 nastat v oblasti certifikace profesionálních posádek námořních lodí jsou připravovány příslušné změny i v rámci námořní legislativy České republiky a práce Odboru plavby jako Námořního úřadu.

Kompletní informaci se otevřete zde.

 

V návaznosti na změna úmluvy STCW a přijetí nové vyhlášky č. 112/2015 Sb. (nahrazující vyhlášku č. 450/2000 Sb.) vyměňuje Námořní úřad dosavadní průkazy způsobilosti a atestační osvědčení námořníků za nové průkazy. Podrobnou informaci k výměně průkazů podle STCW 1995 za průkazy podle STCW 2010 si otevřete zde.

 

V návaznosti na změna úmluvy STCW a přijetí nové vyhlášky č. 112/2015 Sb. (nahrazující vyhlášku č. 450/2000 Sb.) upozorňuje Námořní úřad na nutnost používání nového Osvědčení o způsobilosti k práci na moři v souladu s úmluvou STCW 2010 a úmluvou MLC 2006. Podrobnou informaci k postupu získání Osvědčení nového vzoru si otevřete zde.

 

INFORMACE O CERTIFIKACI NÁMOŘNÍKŮ V ČR !pozor, obsahuje nové informace ohledně STCW 2010!

INFORMACE O KURSECH STCW

INFORMACE O KVALIFIKAČNÍCH ZKOUŠKÁCH STCW

MEZINÁRODNĚ PLATNÉ PRŮKAZY A OSVĚDČENÍ STCW VYSTAVOVANÉ V ČR !pozor, obsahuje nové informace ohledně STCW 2010!

NÁMOŘNÍ LEGISLATIVA ČR !pozor, obsahuje nové informace ohledně STCW 2010!

PODPORA ZÍSKÁNÍ NÁMOŘNÍ KVALIFIKACE A STUDIA

VZORY JEDNOTLIVÝCH ŽÁDOSTÍ

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTZpět na výpis článků