Elektronické formuláře

Elektronické formuláře
Elektronické formuláře

V rámci změn vyvolaných optimalizačním procesem na Ministerstvu dopravy a v rámci lepší dostupnosti a zjednodušení styku občanů s úřady, uveřejňujeme formuláře týkající se výkonu činnosti dopravně správních agend v interaktivní elektronické podobě. S případnými dotazy se obracejte na věcně příslušný úřad, který bude administrovat Vaši žádost. Pro vyplňování formulářů doporučujeme Adobe Reader verze 11. FORMULÁŘE: Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Evidenční karta řidiče Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo) Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla Žádost o provedení testování historického vozidla Žádost o uznání testování silničního vozidla Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Stanovisko k potvrzení o užívání vozidla se svolením vlastníka v souvislosti s mezinárodní dopravou Formuláře pro vedení registru silničních vozidel platné od 1.1.2015 Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (platná od 1.1.2016) Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Žádost o vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků