Fond zábrany škod

Fond zábrany škod
Fond zábrany škod

1.     Účel fondu zábrany škod

Finanční prostředky fondu zábrany škod se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených s

 • pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu,
 • úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům,
 • realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, nebo
 • realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel, které navrhla Komise pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu.

 

2.     Definice fondu

Fond zábrany škod je zřízen v §23a zákona č. 168/1999 Sb. v pozdějším znění zákona č. 160/2013 Sb. Kancelář (Česká kancelář pojistitelů) vytváří fond zábrany škod, který se použije pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel (výňatek z textu).

 

3.     Komise, její zřízení a její složení

Komise je zřízena v §23b zákona č. 168/1999 Sb. v pozdějším znění zákona č. 160/2013 Sb. jako orgán Kanceláře (Česká kancelář pojistitelů) pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod (výňatek z textu).

Komisi tvoří celkem 9 členů v tomto složení:

2 zástupci hasičského záchranného sboru,

1 zástupce Policie ČR,

1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra,

1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví,

1 zástupce, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a

3 zástupci České kanceláře pojistitelů.

 

4.     Dokumenty

 • Zásady pro rozdělování prostředků - viz příloha
 • Příloha Zásad č. 1 – Žádost na techniku - viz příloha
 • Příloha Zásad č. 2 – Žádost na projekty - viz příloha
 • Programy prevence 2015 - viz příloha
 • Kritéria MD - viz příloha
 • Kritéria HZS – brzy zveřejníme
 • Kritéria MZ – brzy zveřejníme


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků