Zpráva o prosazování nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autoka

Zpráva o prosazování nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě
2. 6. 2017 9:56:54Shrnutí práv cestujících Nařízení (EU) č. 181-2011

Z článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (dále jen „Nařízení“) vyplývá povinnost všech subjektů příslušných pro prosazování tohoto nařízení do 1. 6. 2015 a každé dva roky poté zveřejnit zprávu o své činnosti v předchozích dvou kalendářních letech. Tato zpráva, jejíž formát byl vytvořen Evropskou Komisí (dále jen „EK“), obsahuje zejména popis opatření přijatých za účelem provedení tohoto Nařízení a statistiky uplatněných stížností a sankcí. Subjekty příslušnými k prosazování Nařízení jsou především dopravní úřady a Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“). MD zpracovalo zprávu za celou Českou republiku s výjimkou Magistrátu hl. m. Prahy a Krajského úřadu Ústeckého kraje, které MD nezaslaly podklady.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků