Znovuzavedení 12 denního pravidla

Znovuzavedení 12 denního pravidla
Znovuzavedení 12 denního pravidla

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 obsahuje v článku 29 novelizaci článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006, kterou se od 4. června 2010 znovu zavedlo tzv. „dvanáctidenní pravidlo“ (možnost odložit čerpání týdenní doby odpočinku)

Přepravy do států EU:

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 obsahuje v článku 29 novelizaci článku 8 nařízení (ES) č. 561/2006, kterou se od 4. června 2010 znovu zavedlo tzv. „dvanáctidenní pravidlo“ (možnost odložit čerpání týdenní doby odpočinku):

Odchylně od odstavce 6 může řidič vykonávající jednorázovou mezinárodní příležitostnou osobní přepravu definovanou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

a)doprava trvá nepřetržitě nejméně 24 hodin v členském státě nebo třetí zemi, na kterou se vztahuje toto nařízení a která není zemí, kde byla doprava zahájena;

b)po uplatnění odchylky řidič nastoupí na

i) buď dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo

ii) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka;

c)vozidlo je vybaveno digitálním tachografem, a

d)v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.

Přepravy do států mimo EU:

Pro vozidla, na které se vztahuje režim Dohody AETR platí dle čl. 8 odst. 6 písm. b) Dohody následující, v zásadě obdobná, pravidla:

Odchylně od odstavce 6 písm. b) může řidič vykonávající jednu mezinárodní přepravu cestujících jinou než linkovou dopravou odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úseků následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

i)přeprava trvá nejméně 24 po sobě následujících hodin ve smluvní straně nebo třetí zemi, a která není zemí, kde byla přeprava zahájena, a

ii)po uplatnění této odchylky řidič čerpá:

a. buď 2 běžné týdenní doby odpočinku, nebo

b. jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka, a

iii)vozidlo musí být od 16. června 2014 vybaveno digitálním tachografem, a

iv)v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí být ve voze dva řidiči nebo je doba řízení uvedená v článku 7 zkrácena na tři hodiny.Zpět na výpis článků