Bilaterální dohody EU a EHP

Bilaterální dohody EU a EHP
Právní předpisy

Bilaterální dohody

STÁT BILATERÁLNÍ DOHODA
BELGIE

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 6. 10. 1969

§    vyhlášení ve Sb.: 110/1969 Sb.

BULHARSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 4. 2. 1976

§    vyhlášení ve Sb.: 49/1976 Sb.

DÁNSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 21. 1. 1969

§    vyhlášení ve Sb.: 97/1969 Sb.

ESTONSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

§    vstup v platnost: 3. 7. 2000

§    vyhlášení ve Sb.: 100/2000 Sb. m.s.

FINSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 15. 1. 1971

§    vyhlášení ve Sb.: 51/1971 Sb.

FRANCIE

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 15. 5. 1969

§    vyhlášení ve Sb.: 96/1969 Sb.

CHORVATSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 7. 4. 2005

§    vyhlášení ve Sb.: 63/2005 Sb.m.s.

IRSKO

Uzavřena pouze DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě

§    vstup v platnost: 13. 4. 1996

§    vyhlášení ve Sb.: 257/1996 Sb.

ITÁLIE

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 16. 12. 1966

§    vyhlášení ve Sb.: 95/1966 Sb.

KYPR

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 11. 11. 1982

§    vyhlášení ve Sb.: 124/1982 Sb.

LICHTENŠTEJNSKO

Na základě nóty podepsané 6. 2. 1980 platí mezi ČSR a Švýcarskem, platí pro Lichtenštejnsko DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

§    vstup v platnost: 15. 1. 1976, (6. 2. 1980)

§    vyhlášení ve Sb.: 80/1976 Sb.

LITVA

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 4. 10. 1995

§    vyhlášení ve Sb.: 231/1995 Sb.

LOTYŠSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 8. 11. 1996

§    vyhlášení ve Sb.: 89/1997 Sb.

LUCEMBURSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční nákladní dopravě

§     Nepublikováno

MAĎARSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 10. 11. 1969

§    vyhlášení ve Sb.: 125/1969 Sb.

NĚMECKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 19. 6. 1997

§    vyhlášení ve Sb.: 199/1997 Sb.

NIZOZEMÍ

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 6. 1. 1999

§    vyhlášení ve Sb.: 2/1999 Sb.

NORSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 29. 5. 2001

§    vyhlášení ve Sb.: 64/2001 Sb. m.s

POLSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 19. 9. 1972

§    vyhlášení ve Sb.: 71/1972 Sb.

PORTUGALSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů

§    vstup v platnost: 1. 3. 1980

§    vyhlášení ve Sb.: 97/1980 Sb.

RAKOUSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o přepravě osob v mezinárodní linkové autobusové dopravě

§    vstup v platnost: 11. 8. 2000

§    vyhlášení ve Sb.: 75/2000 Sb.m.s

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě

§    vstup v platnost: 30. 5. 2000

§    vyhlášení ve Sb.: 74/2000 Sb.m.s

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží

§    vstup v platnost: 1. 3. 2001

§    vyhlášení ve Sb.: 86/2001 Sb.m.s

DODATKOVÝ PROTOKOL – 87/2001 Sb.m.s.

RUMUNSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 9. 4. 1968

§    vyhlášení ve Sb.: 73/1968 Sb.

ŘECKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 17. 1. 1979

§    vyhlášení ve Sb.: 117/1979 Sb.

SLOVENSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích

§    vstup v platnost: 23. 11. 1992

§    vyhlášení ve Sb.: 201/1993 Sb.

DOHODA mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikacích

§    vstup v platnost: 11. 3. 1993

§    vyhlášení ve Sb.: 220/1993 Sb.

SLOVINSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 11. 8. 2000

§    vyhlášení ve Sb.: 249/1999 Sb.

ŠPANĚLSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 24. 6. 1979

§    vyhlášení ve Sb.: 155/1979 Sb.

ŠVÉDSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 20. 10. 1969

§    vyhlášení ve Sb.: 161/1970 Sb.

ŠVÝCARSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

§    vstup v platnost: 15. 1. 1976

§    vyhlášení ve Sb.: 80/1976 Sb.

VELKÁ BRITÁNIE

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 30. 4. 2004

§    vyhlášení ve Sb.: 63/2004 Sb.m.s.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků