Bilaterální dohody mimo EU

Bilaterální dohody mimo EU
Právní předpisy

Bilaterální dohody

STÁT BILATERÁLNÍ DOHODA
ALBÁNIE

DOHODA mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 7. 1. 1991

§    vyhlášení ve Sb.: 90/1991 Sb.

BĚLORUSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 16. 8. 1996

§    vyhlášení ve Sb.: 253/1996 Sb.

BOSNA A HERCEGOVINA

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 12. 7. 1963; novela 14. 10. 1980

§    vyhlášení ve Sb.: 72/1963 Sb.; novela 1/1981 Sb.

ČERNÁ HORA

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 12. 7. 1963; novela 14. 10. 1980

§    vyhlášení ve Sb.: 72/1963 Sb.; novela 1/1981 Sb.

ÍRÁN

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 5. 6. 1978

§    vyhlášení ve Sb.: 32/1979 Sb.

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§     vstup v platnost: 8. 2. 2002

§     vyhlášení ve Sb.: 20/2002 Sb.

KAZACHSTÁN

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 28. 8. 2003

§    vyhlášení ve Sb.: 106/2005 Sb.m.s.

MAKEDONIE

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 12. 7. 1963; novela 14. 10. 1980

§    vyhlášení ve Sb.: 72/1963 Sb.; novela 1/1981 Sb.

§    ukončení platnosti: 4. 10. 2013

Resortní úmluva mezi ministerstvy doprav ČR a Makedonie (do podepsání dohody o mezinárodní silniční dopravě)

SMLOUVA mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 4. 10. 2013

§    vyhlášení ve Sb.: 94/2013 Sb.m.s.

MOLDÁVIE

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 11. 11. 1999

§    vyhlášení ve Sb.: 343/1999 Sb.

RUSKO

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 2. 7. 1998

§    vyhlášení ve Sb.: 43/1999  Sb.

SRBSKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 12. 7. 1963; novela 14. 10. 1980

§    vyhlášení ve Sb.: 72/1963 Sb.; novela 1/1981 Sb.

SÝRIE

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě

§     vstup v platnost: 26. 10. 1979

§     vyhlášení ve Sb.: 145/1980 Sb.

JIŽ NENÍ V PLATNOSTI

TURECKO

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 29. 12. 1981

§    vyhlášení ve Sb.: 34/1982  Sb.

UKRAJINA

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě

§    vstup v platnost: 7. 1. 1999

§    vyhlášení ve Sb.: 19/1999 Sb.

UZBEKISTÁN

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou

§    vstup v platnost: 23. 9. 1999

§    vyhlášení ve Sb.: 215/1999 Sb.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků