Aktuality a odborná stanoviska

Aktuality a odborná stanoviska
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Metodické doporučení - norma pro přepravu UN 3291 ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N, 6.2, II - viz příloha

Ustanovení ADR náležející pro UN 3291 - viz níže

 

 

Povolení provádět přepravu E85 látky - UN 3475 SMĚS ETHANOLU A BENZ9NU nebo SMĚS ETHANOLU A PALIVA PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY s více než 10 % ethanolu v případech, kdy je tato látka přepravována v témže cisternovém vozidle nebo dopravní jednotce společně s látkami UN čísel: 1202, 1203, 1223, 1268 nebo 1863, a to za použití označení těchto vozidel nebo jednotek podle ustanovení pododdílu 5.3.2.1.3

 

 

Povinnost čerpací stanice mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR. Vzhledem k množícím se dotazům a nejednoznačným výkladům v odborných časopisech uvádíme stanovisko MD k problematice DGSA a čerpacích stanic PHM

 

 

Na základě doplnění některých souvislostí mezi ustanovení oddílu 9.2.3 ADR Brzdový systém  a požadavky předpisu EHK 13 resp. Směrnice 71/320/EHS z hlediska  brzdových systémů vozidel EX III, FL, OX a AT uvádíme doplněné stanovisko k této věci. Stanovisko MD k brzdovým  systémům vozidel  EX III, FL, OX a AT

 

 

Na základě pododdílu 5.4.1.1.1 odstavec h) Dohody ADR, vydalo MD souhlas k používání zápisu "Rozvoz - prodej" (viz příloha) do přepravního dokladu po území ČR a následnému provádění přepravy pod tímto pododdílem.

Tento souhlas byl uveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku číslo 43-44 dne 24.10.2007

 

 

Dne 28.února 2008 se uskutečnilo zasedání Expertní skupiny pro problematiku zákazové dopravní značky B19 "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody". Závěr z tohoto jednání

Uvedené stanovisko bylo uvěřejněno ve Věstníku dopravy.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků