Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR

Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Číslo dohody Název mnohostranné dohody Platnost do
M279

Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336

 

19.08.2019
M287 Přeprava některých odpadů obsahujících nebezpečné věci 02.08.2020

 

Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm.

 

Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že  tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR umožňuje uzavírat tzv. mnohostranné dohody. Výše uvedený seznam mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených dle oddílu 1.5.1 dohody ADR.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků