Předpisy EU - ADR

Předpisy EU - ADR
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Dne 20. října 2008 vstoupila v platnost jednotná směrnice Evropského parlamentu a Rady

2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí

Novela směrnici Komise (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku - ADR 2017

 

2012/188/EU PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek - viz příloha

 

2013/218/EU: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. května 2013,

kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek - viz příloha

 

směrnice EP a Rady

95 /50 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí - viz příloha

  • 2001/26 novelizace 95/50 
  • 2004/112 novelizace 95/50 a 2001/26
  • 2008/54 novelizace a doplnění 95/50, 2001/26 a 2004/112


 

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků