Příslušné orgány ADR

Příslušné orgány ADR
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Příslušné orgány pro

Přepravu radioaktivních látek v celém rozsahu

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9; 110 00 Praha 1
www.sujb.cz

 

Provádění zkoušek, atestací a kontroly obalů, velkých obalů a velkých nádob pro volně ložené látky IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí silniční dopravou

CIMTO, s.r.o. – Centrum pro inovace v multimodální přepravě
Sídlo: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Pracoviště:
Mladoboleslavská 1096, 197 00 Praha 9

www.cimto.cz

 

IMET s.r.o. - INSTITUT MECHANICKÉHO TESTOVÁNÍ
Kamýcká 234/15, 160 00 Praha 6 – Sedlec

www.imet.cz

 

Provádění zkoušek a inspekcí IBC kontejnerů dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.4 a zkoušky těsnosti dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.6, pododdílu 6.5.6.7

IBCS s.r.o.

Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

www.ibcs.cz

 

Provádění zkoušek a inspekcí IBC kontejnerů dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.4, pododdílu 6.5.4.4 a zkoušky těsnosti dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.6, pododdílu 6.5.6.7

INSPEKTRA s.r.o,

Ohradní 1368/4, 140 00, Praha 4

 

Provádění zkoušek a inspekcí IBC kontejnerů dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.4, pododdílu 6.5.4.4 a zkoušky těsnosti dle kapitoly 6.5, oddílu 6.5.6, pododdílu 6.5.6.7

INSPEKT IBC s.r.o

Veská 35, 553 04 Sezemice

 

Provádění zkoušek a inspekcí obalů, velkých obalů a IBC kontejnerů dle kapitoly 6.1, 6.5 a 6.6

Československý Lloyd s.r.o

Vinohradská 184, 130 00 Praha 3

www.cslloyd.cz

 

Provádění zkoušek dle ustanovení kapitoly 6.2 ADR, t.j. na konstrukci a zkoušení tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů a malých nádobek obsahujících plyn

TUV CZ s.r.o. - Inspekční a certifikační společnost
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
www.tuvcz.cz

TUV NORD Czech s.r.o - Inspekční a certifikační společnost

Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8

http://www.tuv-nord.com/cz/cz

(autorizována UNMZ pro posuzování shody, schválení kosntrukčního typu, dohledu nad výrobou a první inspekce a zkoušky pro přepravitelná tlaková zařízení)

 

Strojírenský zkušební ústav

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

http://www.szutest.cz/

(autorizována UNMZ pro posuzování shody, schválení kosntrukčního typu, dohledu nad výrobou a první inspekce a zkoušky pro přepravitelná tlaková zařízení)

 

Klasifikace nebezpečných věcí třídy 1 (výbušné látky a předměty), třídy 4.1 (samovolně se rozkládající látky), třídy 5.2 (organické peroxidy) a vydávání souhlasu s přiřazením k zábavné pyrotechnice UN 0333, UN 0334, UN 0335 a UN 0336

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Jilmová 759/12, Praha 3

www.cuzzs.cz/cs/

 

IMET s.r.o. - INSTITUT MECHANICKÉHO TESTOVÁNÍ
Kamýcká 234/15, 160 00 Praha 6 – Sedlec

www.imet.cz

 

Československý Lloyd s.r.o

Vinohradská 184, 130 00 Praha 3

www.cslloyd.czZpět na výpis článků