Školení bezpečnostních poradců

Školení bezpečnostních poradců
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

1. Školení bezpečnostních poradců
2. Zkušební řád pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců
3. Veřejný seznam bezpečnostních poradců


1. Školení bezpečnostních poradců


a) Oznámení subjektů schválených Ministerstvem dopravy pro provádění školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.

  Ministerstvo dopravy na základě své Výzvy uveřejněné ve Věstníku dopravy dne 26.června 2002 schválilo pro provádění školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) tyto subjekty:


Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4 - Podolí


DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4


Ing. Jiří Miletín M Konzult
Nad Statkem 177
149 00 Praha 4 

b) Oznámení o pověření Centra dopravního výzkumu organizací zkoušek pro získání osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí  silniční dopravou, způsobu a postupu přihlašování ke zkouškám. Ministerstvo dopravy pověřilo organizací zkoušek pro získání osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3.10 Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) příspěvkovou organizaci Centrum dopravního výzkumu (dále jen „CDV“)

Centrum dopravního výzkumu
Líšeňská 33a
636 00 Brno


548 423 746, e-mail: stepanka.dolezelova@cdv.cz


2. Zkušební řád pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců v silniční dopravě nebezpečných věcí

Zkušební řád bezpečnostních poradců - viz příloha

 

Doplněk ke zkušebnímu řádu platný od 1.4.2015 - viz příloha3. Veřejný seznam bezpečnostních poradců

Seznam bezpečnostních poradců ADR

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků