Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Termín a místo konání                                      Uzávěrka pro přijímání
zkoušky                                                                   přihlášek

 08. 06. 2017   Praha                                                                     25. 05. 2017
 13. 07. 2017   Praha                                                                     01. 07. 2017
 31. 08. 2017   Praha                                                                     17. 08. 2017
 05. 10. 2017   Praha                                                                     22. 09. 2017
 16. 11. 2017   Praha                                                                     02. 11. 2017
 21. 12. 2017   Praha                                                                     07. 12. 2017
 

 


Upozornění: dle platného zkušebního řádu uchazeči na zkoušku pro prodloužení platnosti nemusí dokládat doklad o absolvování školení.

Zkoušky v těchto termínech probíhají podle zkušebního řádu platného od 1.11.2006, a mohou se k nim přihlásit nejen uchazeči o získání osvědčení bezpečnostního poradce, ale i uchazeči o prodloužení platnosti stávajících osvědčení.
 

Místo konání:

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek vždy od 9:00 hodin. Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a CDV v.v.i.

 Zpět na výpis článků