Autolékárničky

Autolékárničky
Registrace vozidel

AUTOLÉKÁRNIČKY (MOTOLÉKÁRNIČKY) Právní předpisy, podle kterých dochází k úpravě obsahu lékárniček: Vyhláška č. 283/2009 Sb., vyhláška č. 216/2010 Sb. a vyhláška č. 182/2011 Sb. Tyto vyhlášky upravují vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Text v § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb.: „Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14. Použití jednotlivých druhů autolékárniček a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III, b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II, c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I, pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.“ Platnost dotčených ustanovení vyhlášek č. 283/2009 Sb. a č. 216/2010 Sb: Podle čl. II „Přechodné ustanovení“ vyhl. č. 283/2009 Sb., „Do 31. prosince 2010 mohou být vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.“ Podle čl. II „Přechodné ustanovení“ vyhl. č. 216/2010 Sb., „Do 30. září 2011 mohou být motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.“ Vyhláška č. 182/2011 Sb. neobsahuje přechodné ustanovení, z důvodu, že nestanovuje nové požadavky obsah, ale naopak některé ruší. Shrnutí: Po 31.12.2010 je nutné z hlediska obsahu používat pouze autolékárničky minimálně ve znění vyhlášky č. 283/2009 Sb. nebo č. 216/2010 Sb. nebo následující. Po 30.09.2011 je nutné z hlediska obsahu používat pouze motolékárničky minimálně ve znění vyhlášky č. 216/2010 Sb. nebo následující. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel Současný minimální rozsah obsahu lékárniček Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička) Zdravotnický materiál množství (ks) 1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 ) 1 2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 ) 1 3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 1 4 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 3 5 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 6 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička) Zdravotnický materiál: Počet ks: Velikost lékárničky I. II. III. 1 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10 2 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3 5 10 3 Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 2 3 6 4 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) 1 2 4 5 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 6 12 18 6 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5 7 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4 8 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4 9 Nůžky zahnuté (se sklonem ) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm 1 1 1 10 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1 Vzhledem k tomu, že autolékárnička vybavená podle vyhlášky č. 283/2009 Sb. obsahově odpovídá autolékárničce vybavené podle vyhlášky č. 216/2010 Sb., je možné obě tyto lékárničky používat po 31.12.2010. V případě motolékárniček je nutné po 30.09.2011 používat pouze lékárničky vybavené podle vyhlášky č. 216/2010 Sb. Další změna tj. vyhláška č. 182/2011 Sb. nestanovuje nové požadavky obsah, ale naopak, některé ruší, a to konkrétně požadavek na resuscitační masku a leták o postupu zvládání dopravní nehody. Tyto položky tedy nemusí být součástí obsahu, ale v případě, že jsou obsaženy, není nutné je vyndávat. Povinný minimální obsah lékárniček v současné době je obsažen ve výše uvedených tabulkách. Užití některých druhů zdravotnického materiálu je omezen dobou použitelnosti, která je na obalu tohoto materiálu vyznačena. V případě, že je překročena, musí být materiál vyměněn, neznamená to povinnost výměny celé lékárničky, ale pouze konkrétního materiálu.

Zpět na výpis článků