Historická a sportovní vozidla

Historická a sportovní vozidla
Registrace vozidel

Registrace historických a sportovních vozidel

Od 1. července 2006 ustanovením § 79a a § 79b zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., byla přenesena působnost registru historických vozidel z Ministerstva dopravy na obecní (městské) úřady obcí s rozšířenou působností v sídlech krajů, ve Středočeském kraji na Městský úřad v Kolíně a v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.
Ministerstvo dopravy vydalo k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb. vyhlášku č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, Sbírka zákonů – částka č. 111, která nabyla účinnosti dnem vydání, tj. dne 14. července 2006.
Nové tiskopisy „Žádost o provedení testování historického vozidla“ a „ Žádost o provedení testování sportovního vozidla“ je možné si vyzvednout na nových registračních místech.


Registrační místa


KrajÚřadAdresaTelefonInternet
PrahaMagistrát hl. města Prahy, odbor dopravně správních činností - registr vozidelpracoviště Plzeňská 215b, Praha 5 - Motol (objekt stanice technické kontroly)257 225 932
257 225 933
www.praha-mesto.cz
JihomoravskýMagistrát města Brna, odbor dopravyKounicova 67
601 67  Brno
542 174 023
542 174 249
542 174 208
www.brno.cz
JihočeskýMagistrát města Českých BudějovicNám. Př. Otakara II. č. 1
370 92  České Budějovice
386 804 412
386 804 428
www.mestocb.cz
PardubickýMagistrát města Pardubic, odbor dopravyNám. Republiky 12
530 02  Pardubice,
pracoviště Průmyslová 381, Černá za Bory (objekt stanice technické kontroly)
466 859 370
466 859 372
www.město-pardubice.cz
KrálovéhradeckýMagistrát města Hradce Králové, správní odborČeskoslovenské armády 419
502 00  Hradec Králové,
pracoviště Československé armády 216, Gayerova kasárna - Kavalír B
495 707 829
495 707 831
495 707 833
www.mmhk.cz
VysočinaMagistrát města Jihlavy, odbor dopravyMasarykovo nám. 1
586 28  Jihlava
567 167 773
567 167 774
567 167 775
www.jihlava.cz
KarlovarskýMagistrát města Karlových Varů, odbor dopravyMoskevská 21
361 20  Karlovy Vary, pracoviště U spořitelny 2
353 118 674
353 118 672
www.mmkv.cz
LibereckýMagistrát města Liberce, odbor dopravynám. Dr. Ed. Beneše 1
460 59  Liberec 1,
pracoviště nám. Dr. Ed. Beneše (budova bývalé pošty)
485 243 845www.liberec.cz
OlomouckýMagistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidelKosmonautů 10
779 00  Olomouc
585 510 666
585 510 671
585 510 659
www.olomouc.eu
PlzeňskýMagistrát města Plzně, odbor registru vozidel a řicičůŠkroupova 5
306 32  Plzeň,
pracoviště U Borského parku 20 (do 18.09.2006 budova DI Policie ČR),
nové pracoviště Koterovská 162 (od 19.09.2006)
378 034 400
378 034 444
378 034 441
378 034 446
www.plzen-city.cz
StředočeskýMěstský úřad Kolín, odbor dopravyKarlovo nám. č. 78
280 12  Kolín I,
pracoviště Na Valech 72
321 748 146 (5)www.mukolin.cz
MoravskoslezskýMagistrát města Ostravy, odbor dopravyProkešovo nám. 8
729 30  Ostrava,
pracoviště ulice 30. dubna
974 728 880www.mmo.cz
ÚsteckýMagistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravyVelká Hradební 8
401 00  Ústí nad Labem
475 210 703www.mag-ul.cz
ZlínskýMagistrát města Zlína, odbor dopravyL. Váchy 602
761 70  Zlín
577 630 694
577 630 685
577 630 683
577 630 691
www.mestozlin.czSouhrnná metodika k registraci historických a sportovních vozidel je v současné době v připomínkovém řízení a po jeho ukončení bude zveřejněna.


Vzory registračních značek historického a sportovního vozidla 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků