Instrukce pro STK

Instrukce pro STK
18. 10. 2016 10:47:44STK

Instrukce pro STK č. 12/2015 – Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly

Instrukce pro STK č. 11/2015 – Změna přílohy č. 1 „Instrukce pro STK č.1/2008 Spuštění centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly v ČR“.

Instrukce pro STK č. 10/2015 – Postup při zápisu doby platnosti technické způsobilosti do technického průkazu.

Instrukce pro ZS č. 1/2015 – Postup při kontrole v případě schvalování použití alternativních ráfků kol

Instrukce pro STK č. 7/2015 – Použití nosičů zavazadel u malých vozidel

Instrukce pro STK č. 6/2015 – Postup při technické prohlídce vozidla v tzv. „polopřevodu“

Instrukce pro STK č. 5/2015 (přílohy č. 1, 2, 3) a Metodický pokyn pro správní orgány – k provádění technických kontrol a technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR

Instrukce pro STK č. 4/2015 – Stanovení závazného termínu povinného vybavení STK zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel

Instrukce pro STK č. 3/2015 – Hodnocení montáže zvláštních výstražných světelných zařízení u motorových a přípojných vozidel

Instrukce pro STK č. 2/2015 – Technické prohlídky zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T,R,C.

Instrukce pro STK č. 1/2015 – Technické prohlídky vozidel v STK – úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly

Instrukce pro STK č. 4/2014 – Technické prohlídky vozidel v STK – změna zápisu barvy vozidla v technickém průkazu silničního vozidla a vliv změny na hodnocení technické způsobilosti vozidla

Instrukce pro STK č. 3/2014 – Hodnocení montáže na obnovených plášťů pneumatik (protektorů) na vozidlech z hlediska označení výrobce vozidla

Instrukce pro STK č. 2/2014 – K provádění kontrol a technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR (oznámení)

Instrukce pro STK č. 1/2014 – Technické prohlídky STK – zásady pro provádění kontrolních úkonů, které není možno provést z důvodu jiné závady na kontrolovaném ústrojí vozidla

Instrukce pro STK č. 5/2013 – Povinný štítek výrobce

Instrukce pro STK č. 4/2013 – Metodiky ke kontrolním úkonům pro provádění technických prohlídek vozidel; změna omezení reprodukce dokumentů

Instrukce pro STK č. 3/2013 – Metodiky ke kontrolním úkonům pro provádění technických prohlídek vozidel; odklad účinnosti

Instrukce pro STK č. 2/2013 – Stanovení závazného termínu povinného vybavení STK přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik

Instrukce pro STK č. 1/2013 - Změna rozsahu povinně uváděných údajů v technickém průkazu

Instrukce pro STK č. 3/2012 - Změna přílohy č. 1 „Instrukce pro STK č.1/2008 Spuštění centralizovaného informačního systému v síti stanic technické kontroly v ČR“

Instrukce pro STK č. 2/2012 - Technické   prohlídky  vozidel  podle  vyhlášky  č. 302/2001 Sb. ve znění  vyhlášky  č. 83/2012 Sb., prováděné  od  2. ledna  2013

• Instrukce pro STK č.1/2009 - Upřesnění významu zápisu "OBCH. OZNAČENÍ (TYP):" a "ZNAČKA VOZIDLA." v protokolech o technických prohlídkách nebo o evidenčních kontrolách silničních vozidel

Instrukce pro STK č. 1/2005 - Zařízení na kontrolu zásuvky tažného zařízení

Instrukce pro STK č. 5/2004 - technická prohlídka přívěsu speciálního požárního


Instrukce pro STK č. 4/2004 - k zajišťování metrologického pořádku v STK

Instrukce pro STK č. 3/2004 - evidenční kontroly vozidel kategorie Ss - samojízdných pracovních strojů

Instrukce pro SME č. 1/2004 a STK č. 2/2004 - měření emisí a technická prohlídka vozidla dočasně vyřazeného z registru vozidel

Instrukce pro STK č. 1/2004 - Doplnění informace o uchování protokolů na STK
 
Instrukce pro STK č. 7/2003 - Sedadla s lůžkovou úpravou určená k montáži do autobusů Karosa
 
Instrukce pro STK č. 6/2003 - hustič pneu PNEUMAX P 10L, ukončení používání v STK, seznamy kontrolních úkonů na lince STK (RTF)
 
Instrukce pro STK č. 5/2003 - uchovávání protokolů o technické prohlídce (RTF)
 
Instrukce pro STK č. 4/2003 - AIS STK, zasílání informací elektronickou poštou (RTF)
 
Instrukce pro STK č. 3/2003 - přidělování úředního čísla (RTF)
 
Instrukce pro STK č. 2/2003 - technické prohlídky a měření emisí traktorů prováděné mobilním způsobem, požadavky na zkušební úsek pro jízdní zkoušku účinku brzd (RTF)
 
Instrukce pro STK č. 1/2003 - přístroj na kontrolu geometrie přední nápravy typu PH 1, ukončení používání v STK
 
Instrukce pro STK č. 9/2002, metodický pokyn pro správní orgány č. 9/2002 (RTF)
Příloha  1, 2, 3 (RTF)Zpět na výpis článků