Dokumenty

Dokumenty
Informace o kursech STCW
Informace o kvalifikačních zkouškách STCW
Mezinárodně platné průkazy a osvědčení STCW vystavované v ČR
Podpora získání námořní kvalifikace a studia
Vzory jednotlivých žádostí
Zdravotní způsobilost
Námořní legislativa v ČR
Legislativa v drážní dopravě
Legislativa v drážní dopravě
Zákony v drážní dopravě
Zákony v drážní dopravě
Nařízení vlády a vyhlášky v drážní dopravě
Nařízení vlády a vyhlášky v drážní dopravě

Celkem dokumentů:691