Dokumenty

Dokumenty
Povolovací řízení mezinárodních linek v režimu s nečlenskými státy EU (mimo Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko)
Povolovací řízení mezinárodních linek v režimu se státy EU, Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem
Přeprava osob ZP a ZTP v autobusech
Příležitostná doprava mikrobusy mezi ČR a SRN
Příležitostná mezinárodní osobní přeprava osob vozidly do 9 osob včetně řidiče – stav k 1.3.2014
Režim řidičů
Znovuzavedení 12 denního pravidla
Shrnutí práv cestujících Nařízení (EU) č. 181-2011
Kosmické aktivity
Prodloužení splavnosti Vltavské vodní cesty
Prodloužení splavnosti Vltavské vodní cesty

Celkem dokumentů:698