Dokumenty

Dokumenty
Mezinárodní silniční nákladní doprava
Mezinárodní silniční nákladní doprava
Informace k vybraným zemím
Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)
Licence Společenství, Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby
Povolovací systém pro nečlenské státy EU, Bilaterální dohody s nečlenskými státy EU
Podnikání v silniční dopravě
Podnikání v silniční dopravě
Ověření Tachografu
Provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly
Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR
Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR
Režimy práce řidičů
Režimy práce řidičů

Celkem dokumentů:708