Dokumenty

Dokumenty
Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Omezení v dopravě
Seznam akreditovaných školicích středisek
Seznam akreditovaných školicích středisek
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Celkem dokumentů:30