Dokumenty

Dokumenty
Seznam akreditovaných školicích středisek
Seznam akreditovaných školicích středisek
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Memorandum k rozhodování o zajištění provozu systému elektronického mýta v ČR
Instrukce pro STK

Celkem dokumentů:29