Odbor fondů EU - Informační úředník/úřednice OPD

Odbor fondů EU - Informační úředník/úřednice OPD
9. 8. 2017|Výběrová řízení
Ministerstvo dopravy, vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Informační úředník/úřednice OPD“ do  Odboru fondů EU, Oddělení technické pomoci a podpůrných činností operačních programů pro agendu spojenou s implementací Operačního programu Doprava.

Charakteristika pracovní činnosti:
 • koordinace publicity a komunikace při implementaci OPD;
 • spolupráce při tvorbě strategických realizačních dokumentů, řídících a koordinačních postupů a procesů v rámci publicity OPD;
 • metodický dohled nad dodržováním příslušných nařízení, metodických pokynů, pravidel apod.;
 • propagace OPD a zajištění informovanosti mezi subjekty implementační struktury, potenciálním žadatelům, příjemcům, novinářům a celé veřejnosti;
 • příprava a řádná realizace Komunikačního plánu OPD/Společné komunikační strategie;
 • zajišťování interní informovanosti zaměstnanců ŘO/ZS o Komunikačním plánu/Společné komunikační strategii a všech komunikačních kanálech a nástrojích;
 • plánování akcí publicity a informační kampaně pro OPD (věcné i finanční) a zajišťování jejich realizace;
 • příprava tiskových zpráv, prezentace činnosti Odboru fondů EU a spolupráce s útvarem Ministerstva dopravy odpovědným za externí komunikaci;
 • zajišťování odpovědí na dotazy veřejnosti, novinářů, žadatelů a příjemců;
 • správa obsahu webových portálů v gesci Odboru fondů EU.
 Požadavky kladené na uchazeče:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • zaslání strukturovaného životopisu.
 Doporučující požadavky:
 • orientace v oblasti public relations, komunikace a publicity;
 • znalost tvorby webových prezentací a jejich správa;
 • základní znalosti práce s grafikou;
 • znalost legislativy EU a ČR;
 • dovednost komunikace, kultivovanost projevu a vystupování;
 • iniciativnost, flexibilita, schopnost týmové spolupráce;
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, elektronické pošty atd.)
 • dobrá znalost angličtiny.
 Upozorňujeme, že znalosti uchazeče budou prověřeny formou osobního pohovoru popřípadě formou písemného testu.
  
Nabízíme:
 • zajímavou práci v oblasti implementace fondů EU (OPD);
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené;
 • 5 týdnů dovolené;
 • zajištěné stravování;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • plný pracovní úvazek;
 • nástup dle dohody;
Pokud Vás nabídka zaujala, využijte níže uvedeného kontaktu a zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty žádost o zařazení do výběrového řízení s přiloženým strukturovaným životopisem a motivačním dopisem. Žádosti zasílejte do 22. srpna 2017.
Upozorňujeme, že k zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné uvést v motivačním dopisu následující texty v tomto znění:
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji Ministerstvu dopravy pro jejich další zpracování za účelem vyhledání vhodné nabídky mého pracovního uplatnění na Ministerstvu dopravy. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne odeslání této přihlášky do výběrového řízení.
2. Vyloučení střetu zájmů uchazeče: Prohlašuji, že zasláním své přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.
 
Kontakt:  Bc. Iva Šimečková - tel. 225 131 311, 722 038 304, e-mail: zamestnani@mdcr.cz
 
 


Zpět na výpis článků