Oddělení agend EU - Právník / právnička se zaměřením na právo EU

Oddělení agend EU - Právník / právnička se zaměřením na právo EU
11. 3. 2019|Výběrová řízení

Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu na pozici „Právník / právnička se zaměřením na právo EU“ v Oddělení agend EU v Odboru legislativy v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy.

Nabízíme zajímavou a pestrou práci umožňující seznámit se s různými činnostmi souvisejícími s členstvím České republiky v Evropské unii. 
 
Úspěšný kandidát se bude podílet na zajišťování implementace předpisů Evropské unie, a to účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcným útvarům Ministerstva dopravy při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek. Bude posuzovat slučitelnost navrhovaných i platných vnitrostátních právních předpisů a správní praxe s právem Evropské unie a bude navrhovat opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků. Dále bude též posuzovat návrhy právních předpisů Evropské unie, zejména z hlediska předpokládaných dopadů těchto předpisů na vnitrostátní právní řád. Práce na obsazované pozici zahrnuje i zpracovávání stanovisek v řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a koordinaci činností jednotlivých útvarů v této oblasti. Úspěšný kandidát se dále bude podílet na činnostech souvisejících s fungováním vnitřního trhu (tzn. posuzování návrhů vnitrostátních technických předpisů z hlediska potřeby jejich notifikace Evropské komisi a koordinace dalších činností s touto notifikací souvisejících, koordinace činností spojených s uznáváním odborné kvalifikace a s řešením případů postoupených Ministerstvu dopravy v rámci systémů Ministerstva průmyslu a obchodu SOLVIT a ProCoP) a bude v těchto záležitostech poskytovat právní podporu příslušným věcným útvarům Ministerstva dopravy.
 
Nabízená pozice zahrnuje i oblast veřejné podpory, konkrétně posuzování navrhovaných a přijatých opatření z hlediska unijní právní úpravy veřejné podpory, přípravu a koordinaci notifikace opatření zakládajících veřejnou podporu Evropské komisi, projednávání těchto opatření s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí a zpracovávání stanovisek pro Evropskou komisi v rámci řízení o nedovolené veřejné podpoře.
 
Práce na obsazovaném místě je vhodná též pro začínající právníky (absolventy).
 
Požadavky kladené na uchazeče:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo;
 • Znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka (2. stupeň standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.);
 • trestní bezúhonnost;
 • zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu.
 Nabízíme:
 • zajímavou práci v prostředí ústředního orgánu státní správy;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání mateřské a navazující rodičovské dovolené;
 • nástup dle dohody.
Dále nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), zvýhodněné jazykové kurzy, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, kartu Multisport, Unišeky, možnost umístění dítěte v dětské skupině Mašinka v budově ministerstva, příspěvek na dětskou rekreaci, lístky do divadla aj.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty na adresu posta@mdcr.cz přihlášku do výběrového řízení č. j. 8/2019-010-VRZP s přiloženým strukturovaným životopisem a motivačním dopisem.

V předmětu e-mailu je nutno uvést následující text – „Výběrové řízení č. j. 8/2019-010-VRZP“.
Termín pro zasílání přihlášek: do 24. března 2019.

Získaná data budou Ministerstvem dopravy zpracována:
 • pouze za účelem výběru vhodného uchazeče/vhodné uchazečky a následného uzavření smlouvy s vybraným uchazečem/vybranou uchazečkou;
 • a to po dobu, než bude nalezen/a vhodný/á uchazeč/ka v rámci výběrového řízení č. j. 8/2019-010-VRZP. A dále za účelem ochrany oprávněných zájmů MD např. pro případ stížností neúspěšných uchazečů a to po dobu 1 roku.
Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde v našem informačním memorandu s odkazem na pověřence.
 
Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi.


Zpět na výpis článků