Oddělení kontrol a nesrovnalostí - právník

Oddělení kontrol a nesrovnalostí - právník
28. 2. 2018|Výběrová řízení
Právník pro agendu manažer/manažerka kontrol OPD

Ministerstvo dopravy, vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Právník pro agendu manažer/manažerka kontrol“ v Odboru fondů EU, Oddělení kontrol a nesrovnalostí pro agendu spojenou s implementací Operačního programu Doprava.

Charakteristika pracovní činnosti:
 • zajištění právní podpory pro činnost oddělení Kontrol a nesrovnalostí (zvláště oblast zákona č. 137/2006 Sb., zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 218/2000 Sb.);
 • provádění kontrol zadávacích řízení, kontrol fyzické realizace, kontrol stálosti projektů OP Doprava; pořizování zpráv z provedených kontrol, navrhování opatření k jejich nápravě;
 • spolupráce při kontrolách/auditech ze strany odboru vnitřního auditu MD, Platebního a certifikačního orgánu MF, Auditního orgánu MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu;
 • spolupráce na tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů, metodik, manuálů a dokumentace pro implementaci projektů financovaných z fondů EU.
 Požadavky kladené na uchazeče:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo;
 • trestní bezúhonnost;
 • zaslání strukturovaného životopisu.
 Doporučující požadavky:
 • znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a právního rámce poskytování prostředků spolufinancovaných z fondů EU výhodou;
 • znalost postupů finančního řízení prostředků EU výhodou;
 • schopnost týmové práce, komunikační a prezentační dovednosti;
 • pečlivost, odpovědnost, samostatnost, nezávislost, objektivnost;
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, elektronické pošty atd.);
 • dobrá znalost angličtiny.
Upozorňujeme, že znalosti uchazeče budou prověřeny formou osobního pohovoru popřípadě formou písemného testu.
 
Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • pracoviště v centru Prahy;
 • odpovídající finančnímu ohodnocení v rámci platové tarifní třídy 13 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • pracovní poměr je na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené;
 • 5 týdnů dovolené;
 • zajištěné stravování;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • plný pracovní úvazek;
 • nástup dle dohody.
Pokud Vás nabídka zaujala, využijte níže uvedeného kontaktu a zašlete nám prostřednictvím elektronické pošty žádost o zařazení do výběrového řízení s přiloženým strukturovaným životopisem a motivačním dopisem. Žádosti zasílejte do 31. 3. 2018.

Upozorňujeme, že k zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné uvést v motivačním dopisu následující texty v tomto znění:
1. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji Ministerstvu dopravy pro jejich další zpracování za účelem vyhledání vhodné nabídky mého pracovního uplatnění na Ministerstvu dopravy. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne odeslání této přihlášky do výběrového řízení.
2. Vyloučení střetu zájmů uchazeče: Prohlašuji, že zasláním své přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.
 
Kontakt:
Iva Šimečková - tel. 225 131 311, 722 038 304, e-mail: zamestnani@mdcr.cz  


Zpět na výpis článků