Oddělení krizového řízení - ministerský rada

Oddělení krizového řízení - ministerský rada
12. 2. 2018|Výběrová řízení

Služební místa: ministerský rada v Oddělení krizového řízení v Odboru bezpečnostním Ministerstva dopravy
 
Platová třída: 13
 
Obor služby: 32 – Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
 
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 
Způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi: stupeň utajení - Tajné[1]
 
Doba: na dobu neurčitou
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup: květen 2018
 
Přihlášky do: 5. března 2018
 
 Hledáme kolegy/kolegyně do v Oddělení krizového řízení v Odboru bezpečnostním Ministerstva dopravy.
 
Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.
 
Práce spočívá v koordinace činnosti rezortu dopravy pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů a zpracování a projednávání nadnárodních opatření v působnosti rezortu dopravy k řešení krizových situací, samostatném vypracování komplexního materiálu včetně veškeré související dokumentace k zřízení a následnému vypsání nových dotačních programů Ministerstva dopravy na ochranu měkkých cílů v dopravě dle usnesení vlády č. 527 ze dne 24. července 2017 pro projednání a schválení v poradě ministra dopravy) a v komplexním výkonu financování u nových dotačních programů Ministerstva dopravy na ochranu měkkých cílů v dopravě z rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy (např. stanovování a poskytování finančních příspěvku, finanční kontrola, provádění vyúčtování příspěvků atd.)
 
Výhodou je:
  • znalost a zkušenost v oblasti přípravy, zřizování, vypisování, financování a administrace dotačních programů (praxe min. 3 roky),
  • znalost a zkušenost přípravy s vypisováním a administrací veřejných zakázek v souvislosti s používáním finančních prostředků při plnění dotačních programů (praxe min. 3 roky).
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 
Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi.
 
[1] Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků