Oddělení systemizace a personálního marketingu - ministerský rada

Oddělení systemizace a personálního marketingu - ministerský rada
8. 2. 2018|Výběrová řízení
Služební místo: ministerského rady v Oddělení systemizace a personálního marketingu v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy.

Platová třída: 13

Obor služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Doba: Na dobu určitou. 1. duben 2018 - 31. prosinec 2020.

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: 1. duben 2018

Přihlášky do: 23. února 2018

Hledáme kolegu/kolegyni do Oddělení systemizace a personálního marketingu v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy .

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 • implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů v resortu dopravy,
 • příprava a provedení genderového auditu na Ministerstvu dopravy,
 • realizace pilotní analýzy možností genderového auditu v podřízených organizacích Ministerstva dopravy,
 • implementace doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů,
 • průběžná podpora relevantních odborů ministerstva dopravy při zohledňování otázek rovnosti žen a mužů v klíčových materiálech legislativní povahy a v klíčových materiálech strategické povahy (koncepce, strategie, akční plány) předkládaných vládě a v dalších stěžejních dokumentech v těch oblastech, které mohou mít dopad na rovnost žen a mužů,
 • průběžná analýza současného stavu institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů v souvislosti se zhodnocováním dopadů na rovnost žen a mužů, materiálů předkládaných vládě ČR a za návrhy na jeho změny,
 • vytvoření (napsání a zveřejnění minimálně na centrálních stránkách ESF a na stránkách Ministerstva dopravy) dokumentů:
 • Analýza vývoje struktury zaměstnanců a zaměstnankyň dle funkce, pracovního zařazení a pohlaví za dobu trvání projektu,
 • Závěrečná zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů resortních anonymizovaných statistik zejména s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů,
 • Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti a popisu přijatých opatření v návaznosti na výsledky šetření,
 • Závěrečná zpráva na konci projektu o přehledu agend, v nichž byla při jednáních v pracovních orgánech Rady EU a Evropské komise zohledněna rovnost žen a mužů jako průřezové téma.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků