Smlouvy

Smlouvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2015 xlsx csv
Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2015 xlsx csv
Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

DRÁŽNÍ INSPEKCE

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv


 

DRÁŽNÍ ÚŘAD

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv


 

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv
 

 

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv


 

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv
 


ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

CENTRUM DOPRAVNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Uzavřené smlouvy

Seznam smluv 2016 xlsx csv

 

Použité zkratky:

ICORG

Identifikační číslo resortní organizace

CISLO

Konkrétní číselný znak smlouvy

NAZEV

Úplný název smlouvy

PREDMET

Předmět smlouvy

ICDOD

Identifikační číslo dodavatele

DODAVATEL

Název dodavatele

PLATOD

Platnost smlouvy od

PLATDO

Platnost smlouvy do

DATUCIN

Datum účinnosti smlouvy

DATPOD

Datum podpisu smlouvy

CENA

Cena bez DPH vyjádřená v korunách českých

POZN

Poznámka


Podmínky užití:
Jedná se o volné dílo.

Katalogizační záznam:
Poskytovatel dat – Ministerstvo dopravy
Publikováno – ano
Periodicita publikace – měsíčně
Aktualizace datové sady – vždy k 20. dni kalendářního měsíce
Odpovědný útvar – tiskové oddělení