Registr oznámení veřejných funkcionářů

Registr oznámení veřejných funkcionářů
26. 6. 2017 15:55:00|MinisterstvoStřet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mimo jiné povinnost podávat různé druhy oznámení, která mají evidenčním a kontrolním orgánům sloužit ke zjištění skutečností nasvědčujících případné existenci střetu zájmů. Mezi tato oznámení patří oznámení o osobním zájmu, oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích. Tato oznámení, vyjma oznámení o osobním zájmu, je veřejný funkcionář povinen podávat po celou dobu výkonu své funkce a ve lhůtách stanovených zákonem příslušnému evidenčnímu orgánu. Tato oznámení jsou evidována v registru oznámení, který je veden v listinné i elektronické podobě.

Více o stávající právní úpravě naleznete ZDE. Informace k novele zákona, která bude účinná dnem
1. září 2017 naleznete ZDE. 

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Ministerstvo dopravy je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, vykonávající svoji funkci v oboru působnosti ministerstva.

Povinnosti ministerstva jako evidenčního orgánu vykonává Odbor personální.
Kontaktní osoba: Hana Hněvsová, hana.hnevsova@mdcr.cz; telefon: 225 131 076.
 
Zpět na výpis článků