Nahlížení do registru

Nahlížení do registru
26. 6. 2017 17:20:13|Registr oznámení veřejných funkcionářů
Nahlížení do registru


Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Žádost lze podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu, tj. doručením Odboru personálnímu přes podatelnu Ministerstva dopravy;
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Hana Hněvsová, Odbor personální, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15, Praha 1;
  3. elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva dopravy posta@mdcr.cz.
V případě zájmu o osobní nahlížení do registru evidenční orgán kontaktuje žadatele po obdržení vyplněné žádosti za účelem dohodnutí termínu nahlížení.


Pro nahlížení do registru v elektronické podobě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo a doručí mu je do vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; internetovou adresu, na níž je možné nahlížení do registru oznámí žadateli na jeho emailovou adresu.

Formulář žádosti naleznete níže.


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků