Veřejní funkcionáři

Veřejní funkcionáři
26. 6. 2017 17:17:32|Registr oznámení veřejných funkcionářů
Veřejní funkcionáři


Veřejný funkcionář podává oznámení v písemné podobě na formuláři, jehož strukturu a formát určuje vyhláška č. 578/2006 Sb.

Oznámení se podává v uzavřené obálce, která je označena viditelným nápisem „STŘET ZÁJMŮ – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ a je směřována do rukou ředitelky Odboru personálního Ing. Veroniky Hrdinové, Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15, Praha 1.

Formulář pro veřejné funkcionáře k podání čestného prohlášení dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů naleznete níže. 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků