D 11 1106 Hradec Králové –Smiřice MUK Plotiště – II. etapa – změna stavby před dokončením - seznámen