D 4901, úsek km 10,9 - 18,0, usnesení o prodloužení lhůty