D3 0309/II Ševětín - Borek, objekty hl. trasy - Oznámení o pokračování stavebního řízení