D3 0309/II Ševětín - Borek: SO 201-205, Oznámení o pokračování stavebního řízení.