D6 Nové Strašecí – Řevničov: seznámení účastníků řízení s doplněnými podklady