Oznámení o zahájení stavebního řízení - R7 Praha - Knovíz PS - projekt údržby a oprav