Prohlášení o přijímání písemností v jiném než úředním jazyce