Silnice R4 Dobříš - Stará Huť, PHO - Rozhodnutí o vydání stavebního povolení