Usnesení o ustanovení opatrovníka osobě, která není známa a náleží jí postavení účastníka stavebního