Usnesení o ustanovení opatrovníků osobám, které nejsou známy a náleží jim postavení účastníka staveb