Veřejná vyhláška: Rozhodnutí Ministerstva dopravy odboru civilního letectví ve věci odstranění stavb