Veřejná vyhláška - Seznámení účastníků řízení se stanovisky Krajského úřadu Zlínského kraje a Minist