Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka Rosenbergová Marie - "R46 MÚK Prostějov střed"