Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.: 44/2011-190-TAXI/13 adresovanou panu

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.: 44/2011-190-TAXI/13 adresovanou panu Luďkovi Švarcovi, trvalým pobytem: Vodičkova 681/18, 110 00 Praha
16. 7. 2014 0:00:00|Úřední deska
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.: 44/2011-190-TAXI/13 adresovanou panu Luďkovi Švarcovi, trvalým pobytem: Vodičkova 681/18, 110 00 Praha
Zpět na výpis článků