Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "D6 - Staré sedlo -