Vyrozumění účastníků o pokračování v řízení o rozkladu spolku Děti Země – Klub za udržitelnou doprav